حفاظت الکترونیک

سیستم های نظارت تصویری، اعلان حریق، کنترل تردد و فنس پیرامونی 

مخابرات

سیستم های رادیویی، بی سیم، شبکه، پیجینگ

کنترل و ابزاردقیق

اسکادا و ابزار دقیق

صنایع حساس

نفت، گاز، پتروشیمی، فرودگاهها

بهداشت و درمان

شرکت های دارویی و بهداشتی

مراکز عمومی

مراکز خرید، ساختمانهای دولتی