برخی از پروژه‌های کیمیا الکترونیک

نفت و گاز پارس

تجهیز ۱۴ سکوی گازی واقع در خلیج فارس به سیستم حفاظت الکترونیک

پژوهشگاه صنعت نفت

اجرای همزمان سیستم نظارت تصویری، سیستم صوتی و سامانه کنترل تردد

نیروگاه بادی کهک

طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات نظارت تصویری مزرعه بادی کهک

کمیته امداد امام خمینی

طراحی، خرید و تجهیز سیستم نظارت تصویری ساختمان مرکزی کمیته امداد

نیروگاه گناوه

تامین و اجرای سیستم نظارت تصویری نیروگاه سیکل ترکیبی برق گناوه

مجتمع فولاد مبارکه

تجهیز ۲۲ جرثقیل به سیستم نظارت تصویری در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

دیوان عدالت اداری

طراحی، خرید و تجهیز سیستم نظارت تصویری ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری کل کشور

سازمان ملی استاندارد

نصب بیش از ۴۵۰ دوربین، سیستم صوتی و سامانه کنترل تردد در سایت اصلی

قوه قضائیه

طراحی و تجهیز همزمان بیش از ۱۲۰ ساختماان قوه قضائیه در شهرهای مختلف کشور

پتروشیمی خارگ

طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات نظارت تصویری پتروشیمی خارگ

شرکت نفت ایرانول

تجهیز همزمان ۴ سایت شرکت نفت ایرانول به سیستم نظارت تصویری تحت شبکه

نیروگاه سمنگان

طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات نظارت تصویری سیکل ترکیبی سمنگان

برخی از پروژه‌های در حال اجرا

میدان نفتی آذر

تجهیز به سیستم حفاظت پیرامونی مبتنی بر کابل میکروفونی و دوربین‌های هوشمند تحت شبکه

پتروشیمی شازند

طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات نظارت تصویری