ارتباط با کیمیا الکترونیک

تهران، پاسدارن، برج سفید، طبقه اول اداری

info@kimiaelectronic.com
sales@kimiaelectronic.com